KALİTE VE İSİG YAKLAŞIMIMIZ

Kalite politikamız müşterilerimizin beklentilerini anlamak, şartname ve standartlara uygun üretim yapmak ve mükemmele erişmektir. 

Bunu gerçekleştirebilmek için de aşağıdaki ilkeleri esas aldık: 

Mükemmelliği hedeflemek ve ulaşmak.

Verimli çalışmak ve katma değer yaratmak,

Işlerimizde “sürekli gelişme” ilkesine göre hareket etmek,

Tüm yönetici ve çalışanlarımız ile kaliteden sorumlu olmak,

Eğitim ile becerilerimizi ve kalite bilincimizi arttırmak,

Grup çalışmaları ile uyumu, etkinliği ve yaratıcılığı teşvik etmek,

Alt yüklenici / uzman ekip ile her fırsatta ortak gayretler ile sürekli gelişmeye yönelik çalışmak.

 

 

Kalite hedeflerimiz iş kazalarının iş kazalarının en aza indirilmesi, müşteri şikayetlerinin azaltılması ve Pazar payımızın arttırılmasıdır.

Bu bağlamda izleyeceğimiz politikalar aşağıda sıralanmış olup, Kalite Politikası ve SEÇ Politikası başlıkları altında ayrıntılanmıştır.

Taahhütlerimizi en iyi şartlarda gerçekleştirmek için kaynaklarımızı teknolojinin en yeni olanaklarından yararlanarak geliştirmek ve çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli olanakları sağlamak,

Verdiğimiz hizmetlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutmak,

Faaliyetlerimizi ifa ederken, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlık ve iş güvenliğini gözeterek her türlü iş kazasını en aza indirmek ve çevreyi korumak için kararlı ve sürekli bir gayret içinde olmak,

İş verimliliğini arttırarak;

Maliyetlerimizi düşürmek ve bunu müşterilerimize yansıtmak,

Karlılığımızı yükseltmek ve bunu şirket yatırımcılarına ve çalışanlarına yansıtmak,

 

 

Taşeronlarımız ve tedarikçilerimiz ile şirket misyonuna yönelik işbirliği içinde bulunarak onların kendilerini geliştirmesine yardımcı olmak,

Başarıya ulaşmak için çalışanlarımızın her seviyede aktif katılımını sağlamak, 

 

 

İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma Politikası

PERA, şirket faaliyetlerini yürütürken çalışanlarını ve faaliyetlerinden etkilenebilecek insanları iş kazası ve meslek hastalıklarından korumak, kendi ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine zarar vermekten kaçınmak ve çevre kirliliğine neden olmamak için her türlü çabayı göstermeyi amaç edinir. Bu politikanın izlenmesinde temel prensipler şunlardır:

• Her türlü mesleki hastalık, iş kazası ve çevre kirliliği önlenebilir.• Tehlike değerlendirmesi yapmak, herhangi bir faaliyete başlamadan önce yerine getirilmesi gereken ön şarttır.• Tehlike değerlendirmesi işlemi esnasında herhangi bir tehlike sezilmesi durumunda, tehlikeyi kontrol altında tutacak önlemler alınıncaya kadar iş başlatılmaz.

Bu prensipler çerçevesinde;• Yöneticiler ve çalışanlar bu politikanın uygulanması konusundaki kararlılığı her seviyede gösterir. • Çalışanların katılımı arttırmak için, SEÇ sorumluluğunun hiyerarşik düzen içerisinde herkes tarafından paylaşılması yaklaşımı benimsenir.• Çalışanların bilincini / uzmanlığını arttırmak için SEÇ kursları, iş başı toplantıları, emniyetsiz davranış / durum denetimi, şantiye teftişleri ve yönetim SEÇ denetimleri ile her seviye eğitim sağlanır.• Tehlikeli olan ve olabilecek her iş, SEÇ hususlarını içeren teknik prosedürlere uygun yapılır.• Kazalar, nedenlerini ve SEÇ idaresindeki aksaklıkları saptamak ve tekrarını önleyici tedbirleri uygulamaya koymak amacı ile araştırılır.

Sonuç olarak, PERA yeni faaliyetlere girerken ilgili sağlık, emniyet ve çevre konularını değerlendirir ve projeye özgü SEÇ planları, geliştirir. Bu planları yaparken temel amaç, kanuni gerekliliklerin, müşteri şartlarının ve şirket SEÇ politikasının göz önünde tutularak “Kayıp Zamansız” iş bitirmenin hedeflenmesidir.

Üstlendiğimiz işlerde ve yatırımlarımızda insanımızın, halkımızın, ülkemizin gelişmesini hedeflemek ve uluslar arası platformda onları en iyi şekilde temsil etmek.